• Drie burgemeesters, drie colleges, drie gemeenteraden en één ambtelijke organisatie? Dat kan anders!

Een bestuurlijke fusie leidt tot korte lijnen, één bestuur, kostenbesparing en een (nog) betere samenwerking en zet onze gemeente en regio op de kaart.