• Hoog voorzieningenniveau en steun voor verenigingsleven handhaven

Stede Broec en de kernen zijn rijk aan voorzieningen en verenigingen. Wij willen dit pijl vasthouden en de verenigingen actief ondersteunen, ook bij hun keuzes voor de toekomst. De muziekschool en een actieve EHBO verdienen steun