• Investeren in duurzaamheid én vergroening van de gemeente

Duurzaamheid en vergroening is goed voor de leefbaarheid van de gemeente, nu en in de toekomst. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft, de weg wijst en ondersteuning biedt door subsidies te verstrekken, actief mee te denken met bedrijven, verenigingen en particulieren en door een informatieloket te organiseren.