10 speerpunten van de Onafhankelijke Partij

• Drie burgemeesters, drie colleges, drie gemeenteraden en één ambtelijke organisatie? Dat kan anders!
Een bestuurlijke fusie leidt tot korte lijnen, één bestuur, kostenbesparing en een (nog) betere samenwerking en zet onze gemeente en regio op de kaart.

• Hoog voorzieningenniveau en steun voor verenigingsleven handhaven
Stede Broec en de kernen zijn rijk aan voorzieningen en verenigingen. Wij willen dit pijl vasthouden en de verenigingen actief ondersteunen, ook bij hun keuzes voor de toekomst. De muziekschool en een actieve EHBO verdienen steun!

• Financiën op orde: nu én in de toekomst
Wij laten de korte termijn niet regeren. Soms gaat de kost voor de baat uit. Wij vinden het belangrijk dat toekomstige kosten inzichtelijk zijn.

• Investeren in infrastructuur
Denk aan: verkeersveiligheid, gladheidsbestrijding, het scheiden van zwaar gemotoriseerd verkeer van kwetsbare verkeersdeelnemers, het aanpakken van gevaarlijke punten en de noord-zuid verbindingen. Nadenken over de ontsluiting van de N23 op de Houtribdijk en het realiseren van glasvezel verbindingen.

• Investeren in recreatie voor bewoners en recreanten
Het versterken, natuurlijk en toegankelijk houden van het Markermeer, het Streekbos en de vaarwegen. Oog voor de belangen van WSV Broekerhaven en sterrenwacht Orion.

• Westfriesland: regionale samenwerking
De 7 Westfriese gemeenten staan samen sterk en vormen een dijk van een regio. Samen ondersteunen zij initiatieven die onze regio versterken.

• Handhaven en bevorderen van een prettige en veilige woonomgeving
Waar we met elkaar regels hebben afgesproken, moeten we deze –met een menselijke maat- ook handhaven. Wij ondersteunen initiatieven om de eigen woonomgeving nog fijner en veiliger te maken.

• Bevorderen van de levendigheid, bedrijvigheid en elkaar ontmoeten
Wij staan voor een vitale gemeente waarin het prettig wonen, leven en werken is en waarbinnen we elkaar weten te vinden en ontmoeten.

• Ondersteuning van bewoners die hulp nodig hebben
Wanneer je als bewoner een zorgvraag hebt of een andere hulpvraag, dan mag je daarbij geen drempel voelen. Je wilt snel, adequaat en persoonlijk te woord gestaan worden door één loket (stichting welzijn) en resultaat zien. Of je nu zit met een arbeidsbeperking, een beroep doet op WMO-gelden of jeugdzorg. Wij zijn vóór Jeugd Kind Centra, mits kleinschalig en per dorpskern georganiseerd.

• Investeren in duurzaamheid én vergroening van de gemeente
Duurzaamheid en vergroening is goed voor de leefbaarheid van de gemeente, nu en in de toekomst. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft, de weg wijst en ondersteuning biedt door subsidies te verstrekken, actief mee te denken met bedrijven, verenigingen en particulieren en door een informatieloket te organiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *