Alleen de Onafhankelijke Partij komt de slogan ‘ geld voor de zorg, ook naar de zorg’ na

Het collegeprogramma van de huidige coalitie CDA, GBS, VVD, PvdA/GL heeft de naam”zorg voor elkaar”. Dat is een veel belovende tekst. Ook dit artikel laat zien dat er nog veel te verbeteren valt omtrent de zorgtaken.  Alle partijen moeten echter weten van deze problemen. Verschillende gemeenten wilden eerst ervaring opdoen omtrent de zorgtaken en hebben gekozen al de zorggelden te reserveren. Stede Broec heeft echter gekozen voor een reserve van 20% en heeft de rest van het geld uitgegeven aan andere zaken dan zorg.

We kunnen stellen dat de overgebleven zorggelden dit college financieel heeft gered. Daardoor kon men  veel geld uitgegeven en kan men een mooier financieel plaatje laten zien.

De Onafhankelijk Partij was de enige partij die vond  dat het zorggeld gereserveerd moest blijven voor zorg en was tegen het uitgeven van zorggeld aan andere zaken.

Op de decentralisatie uitkering zat een zogenaamde efficiëntie korting tot wel 4o % op het bedrage wat het Rijk daar aan uit gaf. De gemeente Stede Broec moest het doen met een berdrag van ongeveer 12 miljoen wat dus ongeveer 20 miljoen was.

De coalitie partijen CDA, VVD, GBS steden in het verkiezingsdebat in het Postkantoor dat er niet bezuinigd is op de zorg. Het bovenstaande artikel zegt iets anders en dat zullen de mensen die het betreft beamen.