Camping Broekerhaven

De gemeenteraad heeft besloten de camping te privatiseren. Het zou geen gemeentelijke taak meer zijn. Ongeveer 50 jaar geleden is er op het buitenzwembad langzaam een camping ontstaan. Dat is waarschijnlijk gebeurd om in te verdienen op de kosten van het personeel wat toch al aanwezig was voor het buitenbad. In de vorige periode ( coalitie ODS, PvdA/GL en de OP 2010- 2014) was ik wethouder en portefeuillehouder recreatie waar de camping onder viel. Er is toen onderzoek gedaan naar de toekomst van de camping en de mogelijkheid die te verkopen, privatiseren. De conclusie was dat de camping in de huidige vorm niet te verkopen was.

Dat de camping na 50 jaar hoog nodig toe is aan een grondige renovatie zal niemand ontkennen. Het terrein zou dan moeten worden herverkaveld. Ik wilde dat toen samen met de staanplaatshouders inzetten. Dat voorstel heeft het echter niet gehaald in het college. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een renovatie samen met de staanplaatshouders ook niet zonder slag of stoot gegaan zou zijn.

Het nieuwe college is in 2014 aangetreden en heeft dit dossier opgepakt. Er is door de raad gekozen de camping te privatiseren volgens de maximale variant. Daarin staat aangegeven,

Het volledig vernieuwen van de camping, waaronder begrepen de renovatie van het hoofdgebouw, vernieuwde drainage, waterleiding, riolering en elektranet op het terrein, verbeteren van de brandveiligheidseisen, in die zin dat tussen de stacaravans meer ruimte ontstaat en doorzichten naar het water worden gemaakt, 80 seizoensplaatsen met 180 m2 per plek en 15 toeristische plaatsen met een oppervlakte van 100 m2; handhaving van zwembad, ligweide en trekkershut en tenslotte het baggeren van een geul van de trailerhelling naar diep water.

In de voorwaarden staat onder meer,

Dagrecreatie dient voor de inwoners behouden te blijven met inachtneming van een reële prijs/kwaliteit verhouding.

Met de belangen van de huidige caravanbezitters dient naar redelijkheid en billijkheid rekening te worden gehouden.

Of de, door de raad aangenomen, kaders werkelijkheid worden is maar zeer de vraag of misschien voor hoe lang. Het lijkt er op dat men zo snel mogelijk van de nog overgebleven caravanbezitters af wil door absurde eisen te stellen. Een enorme verhoging van de tarieven. Op 12 april zijn de caravanbezitters daarover ingelicht niet in Stede Broec maar in Apeldoorn. Een plek voor een caravan gaat tussen 500 en 600 euro per maand kosten. Ze kregen de mededeling dat het middenterrein op 1 mei vrijgemaakt moet zijn. Dit alles terwijl de handtekeningen nog niet eens geplaatst zijn.

Of er in de toekomst nog ruimte is voor dagrecreatie voor de inwoners van Stede Broec  en tegen welke prijs is de vraag. Het College hield na vragen van mijn kant in de commissie RABZ van 13-04-17 nog steeds vol dat Europarcs aan alle door de raad gestelde eisen zal voldoen. We kunnen nu na het eerste optreden van Europarcs wel stellen dat er niet met redelijkheid en billijkheid met de belangen van de huidige caravanbezitters rekening is gehouden.

Piet Zwaan fractievoorzitter Onafhankelijke Partij