Geen categorie

Motie aanpassing N302

MOTIE
Motie vreemd aan de agenda.
Onderwerp: Aanpassingen N302
De raad van de gemeente Stede Broec in vergadering bijeen op 20 mei 2019
Constaterende dat:
– in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025 opgenomen is dat in 2019 gestudeerd gaat worden op aanpassingen van de weg N302,
– het nu het idee is om – door middel van de aanleg van 4 rotondes – het doorgaande verkeer te ontmoedigen zodat de automobilist kiest voor de N307 (N23),
– gemeente Drechterland van de ongelijkvloerse kruising de Tolweg ook een rotonde wil maken,
– Stede Broec in het verleden bij de Provincie aangedrongen heeft de fietsoversteek N302- Veilingweg veiliger te maken,
– verbetering van dit fietskruispunt al jaren op de PMI prioriteitenlijst van de Provincie staat. Overwegende dat:
– het steeds maar toenemende Noord–Zuidverkeer het belangrijkste verkeersprobleem van Stede Broec is, dat alleen op te lossen is met een nieuwe noord-zuidverbinding,
– dit zeker niet op korte termijn uitgevoerd zal worden,
– automobilisten met de bestemming noordkant van Stede Broec nu kiezen voor de N302,
– na het tot stand komen van “ontmoedigende” maatregelen de automobilist eerder kiezen zal voor de afslag Raadhuislaan,
– bij de tracékeuze “zuidvariant” van de N23 het verminderen van de verkeersdruk noord- zuid een belangrijk argument voor Stede Broec was,
– door de nieuwe maatregelen het noord-zuidverkeer in Stede Broec juist zal toenemen,
– hierdoor het voordeel van de N307 (N23) voor Stede Broec teniet gedaan wordt,
– ook nu het moment is een veilige fietsoversteek N302-Veilingweg aan te leggen.
Draagt het College op:
– de bovengenoemde punten én het belang hiervan bij de Provincie onder de aandacht te
brengen en de raad op de hoogte te houden van het resultaat van deze gesprekken. En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door:
Onafhankelijke Partij (OP)
Open en Duidelijk Stede Broec (ODS)
…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Afscheid Piet Zwaan uit de raad

Vanavond om 20.00 uur is in het gemeentehuis het afscheid van diverse raadsleden. Ook Piet Zwaan, twee termijnen wethouder in Stede Broec en als vervanging van Trude Buysman-Koopman heeft Piet nog 1 1/2 jaar zitting genomen in de Raad van Stede Broec.

Piet had de fractie van de Onafhankelijke Partij 4 jaar geleden al verteld dat hij zou gaan stoppen in de politiek.

Piet heeft een druk bestaan, oppas op zijn kleinkinderen, gitaarspelen in een band en Piet heeft zitting in meerdere besturen.

Voorstel nr. 7 Kieslijst Onafhankelijke Partij

Verkiezingstijd; zullen bewoners zich mee laten slepen in de valkuil van valse en loze beloften, of kan men ook door die proefballonnetjes en praatjes prikken? We gaan het morgen zien! Met bewondering heb ik gekeken en geluisterd naar het geschreeuw en geblaat van diverse partijen in onze mooie gemeente. Ik heb nog nooit zoveel, al dan niet illegaal geplakte, posters gezien, zoveel aandacht gehoord voor onderwerpen die de afgelopen periode niet of nauwelijks zijn aangesneden (soms zelfs afgeserveerd zijn geweest) nooit zoveel gepronk met andermans veren gezien, maar in verkiezingstijd maakt men mooie sier.
Waar de afgelopen 4 jaar nauwelijks aandacht of inzet vanuit enkele partijen of gemeenteraad is geweest voor bepaalde zaken, vliegen de beloften en wensen je de laatste tijd letterlijk om de oren. Voorbeelden genoeg, stichting “open deur” doet hier goede zaken en sommige onderwerpen zijn zo logisch, dat je afvraagt waarom het überhaubt een onderwerp van discussie zou moet zijn.
Waarom het simpele feit van bijvoorbeeld huisvuil ophalen niet daadkrachtig in de zomer is behandeld (toen er veel geklaagd werd over overlast) maar nu in de winter prompt een onderwerp blijkt, laat zich raden… Transparanter en eerlijker verdelen van subsidies voor sportclubs is ook zo’n mooie. Klinkt heel nobel en ben ik oprecht voorstander van, maar ik mis even het stuk waarin men toegeeft dat zij zelf ook schuldig zijn geweest aan de op totaal onlogische en niet-transparante wijze dure aanschaf voor 2 clubs. Dat deel is vast van de poster afgevallen…
Beloftes en ideeën genoeg, maar haalbaarheid en kosten worden slinks buiten beeld gelaten. Een gedegen financiële onderbouwing mis ik bij veel partijen en daar waar sommigen tijdens de afgelopen 4 jaar tegen stemden of je ze niet over hoorde, hebben ze nu het hoogste woord en schreeuwen ze het van de daken. Al die praatjes moeten ook betaald worden he, een OZB/WOZ verhoging krijgt u namelijk ondanks de beloftes heus voor de kiezen. Roepen dat de handhavers moeten handhaven is waar, maar dat houdt ook in dat er de afgelopen periode al hard opgetreden had kunnen worden tegen illegale bebouwing in tuin of aan de walkant. En toen bleef het stil… Iets simpels als hondenbelasting en overlast van hondenpoep heb ik overigens nergens gehoord, terwijl dat op diverse social media een belangrijk onderwerp bleek. En ja, dat vind ik zelf ook enorm ranzig!
Ik heb er weinig ruchtbaarheid aan gegeven, maar ik sta zelf voor de Onafhankelijke Partij op de lijst. Niet pontificaal, omdat ik mijn fulltime baan met veel reizen als exportmanager en thuissituatie met een jong gezin lastig kan combineren met mijn politieke ambities. Ik zet me in daar waar mogelijk, praat mee, hoor genoeg, geef commentaar als het kan en verbaas me samen met onze fractie over “de anderen”. Over hoe potjes leeg getrokken worden voor andere zaken dan was bedoeld, geld uit de kraan lijkt te stromen alsof de crisis er nooit was, de burger wordt gezien als dom en lastig, de afstand raad-burger elk jaar groeit en waar maar een enkeling tegen de coalitie durft te spreken en de rest erbij zit als makke schaapjes. Toegegeven, we zijn geen geoliede machine met gladde praatjes posters en poeha, ja we hebben mensen in de gelederen zonder spellingscorrectie; we zijn een club mensen die een echte afspiegeling is van de gemeente, die inhoudelijk op de hoogte is, eerlijk en kritisch durft te zijn en niet op de mond gevallen is.
Stedebroecers zijn nuchtere mensen, dus laten we hopen dat ze op basis van feiten en ervaringen hun keuze maken, en niet alleen van richting veranderen door het geschreeuw van de laatste maanden.