Voorstellen personen verkiezingslijst Onafhankelijke Partij

Voorstel nr. 1 Kieslijst Onafhankelijke Partij

4EF2BC39-B977-42C9-BB44-60287A4C897B

Mijn naam is Trude Buysman en ben naast Agrarisch onderneemster, camping houdster van de Gouwe Stek en eigenaar van het Blote Voetenpad Gouwe Voeten.

Mijn visie en missie die als een rode draad door mijn leven loopt, is er te zijn voor anderen en proberen de regels zo om te buigen dat de samenleving hier voordeel van heeft.

Door mijn agrarische achtergrond doe ik veel voor de agrarische sector. Ook voor het verenigingsleven zet ik mij volop in. Al jaren zit ik in het bestuur van het Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel. In het verleden heb ik mij ingezet voor de Willibrordusschool, waar ik lid was van de medezeggenschap-raad, ouderraad enz.

In de agrarisch sector probeer ik de belangen van de agrariërs te behartigen en de PR te verbeteren. Door een creatieve geest en enthousiasme kan ik veel bereiken.

Gezondheid is alles. Ik heb dit al vroeg mee gekregen omdat mijn vader al op jonge leeftijd ziek is geworden door bestrijdingsmiddelen. Alle gevaarlijke stoffen moeten uit ons milieu. Juist daarom maak ik mij hard voor het asbest. Want dit is een sluipmoordenaar, en als er iemand ziek van wordt is het voor familie, die dicht bij hem/haar staan, een hele zware periode.

Daarnaast heb ik veel zorg om de lagere inkomens die door het door de jaren heen het erg moeilijk hebben. Geld maakt niet gelukkig maar het leeft gemakkelijker. Daarom maak ik mij hard om de belastingen niet te verhogen, de schuldenlast van Stede Broec te verlagen zodat we er in de toekomst voordeel van hebben.

 

 

 

 

 

Voorstel nr. 2 kieslijst Onafhankelijke Partij

2e plaats lijst 5: Wilma de Wit-Scholten

Ik ben geboren in Bovenkarspel en sinds mijn 4e in Grootebroek woonachtig. Ik ben getrouwd met Peter de Wit en we hebben samen drie zoons en inmiddels 3 geweldige kleinkinderen! Ik werk bij de Provincie Noord-Holland in Haarlem als ‘toezichthouder andere overheden’ (dit is een onderdeel van Inter Bestuurlijk Toezicht) in het Domein Financiën. Dit is het financieel toezicht op een aantal gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Gr) in Noord-Holland. Mijn werk bestaat voornamelijk uit het analyseren van de begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenten en Gr. Na het analyseren van de financiële stukken ga ik op gesprek bij de gemeente. Daarnaast geven mijn collega’s en ik advies aan de Gedeputeerde over welke gemeente(n) onder preventief toezicht zouden moeten worden gesteld.

De afgelopen 4 jaren ben ik voor de fractie van de Onafhankelijke Partij raads- en commissielid geweest (RBFZ). Deze commissie behandelt veel gemeentezaken in een breed spectrum: regionale, bestuurlijke en financiële zaken. Vooral op het laatste onderdeel heeft de Onafhankelijke Partij zich flink laten horen: we hebben zelfs enkele keren de begroting afgekeurd omdat wij de zaken, zoals opgenomen daarin, niet correct vonden.

Ook de komende 4 jaren zou ik mezelf graag opnieuw als raadslid willen inzetten om zo toezicht te kunnen blijven houden op de wijze waarop het door de raad bepaalde beleid
wordt vertaald naar de uitvoering, en bijsturen indien dit nodig is. En zo – zeker op financieel gebied –  de vinger aan de pols te houden. Ik vind dit een mooie manier om actief bij te blijven dragen aan de leefbaarheid van onze gemeente.

Ik ben al jaren een trouwe fan van het 1e elftal van de Zouaven en doe tijdens hun thuiswedstrijden op sportpark De Kloet dan ook het omroepwerk als vrijwilliger. Daarnaast vind ik het leuk om via studies kennis te blijven vergaren en doe ik daarom regelmatig een studie om mijzelf te blijven ontwikkelen.

Voorstel nr. 3 kieslijst Onafhankelijke Partij

Mijn naam is Peter ten Hove. Ik ben gehuwd met Fiona en woon samen met haar en mijn kinderen Jasper en Mathijs alweer 15 jaar in Stede Broec. Hiervoor woonde ik in Zwolle, Den Haag (waar ik nog werk) en Leiden.

Verhuizen naar de Streek voelde voor ons heel vertrouwd. We vielen voor de goede bereikbaarheid, de kleinschaligheid, de fantastische (sport) voorzieningen, de mooie ligging aan het Markermeer en tenslotte de nabijheid van het mooie Enkhuizen. Zelf mag ik graag in de omgeving hardlopen en in de zomermaanden meezeilen bij de watersportvereniging Broekerhaven.

Afgelopen najaar heb ik mij aangesloten bij de Onafhankelijke Partij. Ik draag namelijk graag mijn steentje bij aan een prettige woonomgeving. De Onafhankelijke Partij bleek mij het best te passen. De verscheidenheid van meningen binnen een echt lokale partij maken dat  de kracht van het argument bij ons nog belangrijker is. Daarbij gaat het  ons echt om lokale thema’s. De partij is dan ook no nonsense, zoals ik de Strekers heb leren kennen. Er wordt positief in het leven gestaan en er wordt gedacht in mogelijkheden. Dat spreekt mij aan.

Tenslotte heeft de Onafhankelijke Partij een scherp oog voor de menselijke maat. Wij willen luisteren naar u en de betrokkenheid van de inwoners bij de politiek vergroten. Waar de samenleving en partijen steeds meer vastzitten in hun eigen gelijk, kiezen wij voor samenwerking, overbruggen van verschillen en daadkracht. Voor ons staat het welzijn van bewoners, het omkijken naar elkaar en de duurzame ontwikkeling van Stede Broec voorop.

Ik kijk er naar uit voor u actief te kunnen worden in de gemeenteraad.