Coalitie “zorgt” voor kunstgras

Knipsel 20140510

Noordhollands Dagblad, 10 mei 2014

De coalitie wil een snelle aanschaf van kunstgrasvelden. Het CDA vindt het een mooie kans om te laten zien dat de politiek soms snel kan beslissen. Dat is inderdaad soms nodig maar het moet te allen tijde wel een verantwoorde beslissing zijn. Van dit besluit kan de OP dat niet zeggen: Er is geen onderbouwd voorstel. Er wordt instemming gevraagd voor iets waarvan we de financiële gevolgen  niet kunnen overzien. Daarbij vraagt de coalitie in 1 keer veel geld in tijden van bezuinigingen;  geld dat voor andere zaken hard nodig zal zijn.  En dat allemaal zonder dat de Raad in de degelijke gelegenheid gesteld wordt om netjes een discussie te voeren overhet geld dat beter besteed kan worden.

Volgens de VVD was de tijd van cadeautjes geven voorbij. De VVD kreeg de sleutel voor de coalitievorming  in handen maar is die onderweg kennelijk verloren. De aankoop van de kunstgrasmat zal helaas maar een klein deel van de totale kosten zijn. Toch vindt de VVD het besluit verantwoord en denkt dat deze aanschaf “goedkoop” is. De VVD kan kennelijk de kosten van de toekomstige financiële gevolgen van dit besluit voor de gemeente wel overzien. Hoewel het BTW-voordeel  al jaren bekend is noemt de VVD  dit gegeven als belangrijk argument.  De VVD wil wel een significante bijdrage van de clubs, maar hoe wil men dat nog bereiken tegen de tijd dat de velden al gekocht zijn?

GBS vindt nu als coalitiepartij dat het College in de uitvoering soms de vrije hand moet krijgen. We hebben vier jaar lang het tegenovergestelde gehoord van GBS dat de Raad het budgetrecht heeft.

Dat wethouder Slagter het overleg achter gesloten deuren houdt is niet bepaald transparant. Het gevolg is wel dat de Raad in juni voor een voldongen feit staat.

Er zijn vele verenigingen in Stede Broec die  nu nagenoeg geen financiële  bijdrage  van de gemeente krijgen.  De voetbalverenigingen zijn altijd al het best bedeeld geweest. Hoe gaat deze kunstgrascoalitie deze extra grote uitgave voor de voetbal  uitleggen?

Deze coalitie zegt in haar programma “Zorg voor elkaar”  het volgende:

De gemeentelijke financiële positie staat onder druk en ook de voorgestane transities die naar ons toekomen met de nodige efficiencykortingen noodzaken ons uiterst terughoudend om te gaan met het doen van nieuwe uitgaven. Een gezond financieelbeleid, een sluitende meerjarenbegroting, zonder ingrijpende lastenverzwaringvoor de burger is leidend. De Onroerend Zaak Belasting (OZB) zal in principe alleen worden verhoogd met een percentage inflatiecorrectie. Eventuele positieve jaarrekeningresultaten zullen worden toegevoegd aan de algemene reserves.

Dit College doet nu al niet wat men zegt en geeft “bakken” met geld uit: en dat voordat men goed en wel gestart is! Het staat buiten kijf dat deze grote uitgave ten koste  zal gaan van andere voorzieningen. Het College heeft al aangegeven dat er gewerkt gaat worden aan een heroriëntatie van alle subsidies. Van de OZB zegt men nu dat deze ”in principe” niet omhoog gaat, en de inflatiecorrectie is nu ineens acceptabel.

Boven het coalitieprogramma staat “ZORG VOOR ELKAAR’.
Deze coalitie zorgt niet voor elkaar. Deze coalitie zorgt voor Kunstgras.