De Onafhankelijke Partij helpt u even herinneren ( bijensterfte)

Open en Duidelijk Stede Broec schrijft in zijn verkiezingsprogramma dat zij de enige zijn die in hun programma hebben opgenomen het tegen gaan van bijensterfte.

Burger van Stede Broec, in het volgende artikel kunt u lezen dat toenmalig Wethouder voor de Onafhankelijke Partij Piet Zwaan hier in 2014 al mee bezig is geweest.

2015 STEDE BROEC – Een zomer met veel zon en af en toe een buitje, veel bloeiende planten met stuifmeel én een gemeente die extra aandacht heeft voor bijen-vriendelijke beplanting in het openbaar groen, dàt helpt bij het weer op peil brengen van bijenvolken. Stelt de Bijenhouders Vereniging West-Friesland. “Stede Broec is goed voor bijen. Het zou mooi zijn als ook andere gemeenten dit voorbeeld volgen.”

De imkers in Stede Broec benaderden de gemeente in 2013 om hulp bij de strijd tegen groot verlies van bijenvolken, ook in West-Friesland. Op het dieptepunt ging ook hier zelfs 50% van de bijenvolken dood in de winter. Met de grote achterstanden als gevolg in de zomer.

Bijen zijn enorm belangrijk in de voedselketen van insecten tot en met vogels en zoogdieren, want ze zorgen voor de bestuiving van bloeiende planten en bomen, waarvan de zaden en vruchten immers weer voedsel zijn voor bijvoorbeeld muizen en vogels, etc. Veel bloeiende planten en bomen zijn niet alleen een genot om te zien, maar ook van groot belang in van de voedselketen in de dierenwereld, aldus de imkers.

Land van Honing

En zij wisten toenmalig wethouder Piet Zwaan te overtuigen waarna de imkers met groenopzichter Richard Kunne een locatie konden zoeken om in 2014 “t Landje van Honing” te kunnen openen. De negen bijenkasten vlakbij De Tocht hebben inmiddels prima honing opgeleverd, waaraan zelfs een werking tegen hooikoorts wordt toegeschreven.

Maar er is meer. Stede Broec is in de groenvoorziening bovendien rekening gaan houden met bijenvriendelijk beplanting, vanuit de gedachte dat bijen goed gedijen bij veel variatie in bloemen en dus ook in hun voedsel.

Groenstroken

In het najaar van 2013 zijn in de groenstroken die de noord- en zuidgrens van de gemeente vormen, bewust mengsels van bloembollen geplant die in het voorjaar bloeien; met een opeenvolging van verschillende soorten bolbloemen zoals b.v. crocus, wilde tulpjes en narcissen, blauwe druifjes, sneeuwroem. In de termen van de deskundigen is daarmee iets gedaan aan “de drachtverbetering voor de bijen en andere bloembezoekende insecten”. Ook werden groenstroken “zwart” gemaakt, ofwel ontdaan van gras met als resultaat “bloemrijke stukjes met veel wilde bloemen, zoals margriet, korenbloem, gele ganzebloem, bolderik”.

Belangrijk

Het massaal sterven van bijenvolken is gelukkig al een stuk minder, zo constateren Stede Broecer imkers terugkijkend op 2014. Naast bestrijding van andere oorzaken, (de varroa-mijt, die op de larven van bijen parasiteert en het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen worden genoemd), is aangepast gemeentelijk groenbeheer één van de belangrijke stappen in het tot staan brengen van de teruggang in bijenvolken, zo wordt gesteld. “Het zou mooi zijn als ook andere gemeenten dit voorbeeld volgen.”

Meer info: www.bijenteeltverenigingwestfriesland.nl.

2014

BOVENKARSPEL Bijen in Stedebroec hebben het bijzzzzonder goed getroffen. Er is een speciaal veld in gericht met duizenden bloemen en ruimte voor zo’n vijftien bijenvolken: ’t Landje van Honing.

De Bijenteeltvereniging West-Friesland heeft het terrein gekregen van de gemeente Stedebroec. Juist omdat de bijen al jaren onder vuur liggen door landbouwgif en luchtvervuiling, hebben de insecten een extra steuntje in de rug nodig.