Het Waterplan en de waarheid

Het is verkiezingstijd en alle partijen zoeken een onderwerp waarmee zij met hun partij boven al het ‘ stemmen winnen geweld’ uitkomen. Zoals het CDA of liever gezegd: vooral het CDA. Afspraken maken over het plakken van de posters op de grote borden? Gelden niet voor het CDA. Zij mogen zelf en al eerder plakken. U heeft het gezien. Alle fracties staan buiten het winkelcentrum te flyeren ondanks de vrieskou en ijzige wind: niet het CDA: alleen deze elitepartij mag in het winkelcentrum. Zelfs als daardoor straks de verkiezingsmarkt (17 maart) niet door mag gaan. Maar wat ons het meest verbaasd is het gemak waarmee ze zichzelf voor het voetlicht brengen met andermans werk. Het gaat hierbij om het waterplan.

Veel partijen zeggen burgerparticipatie hoog in het vaandel te hebben. De maatregelen die in het waterplan opgenomen zijn komen voort uit de wensen van de burgers. Het plan is unaniem door de raad aangenomen: daarmee zijn verwachtingen gewekt. Maar de maatregelen zijn geschrapt met als enige uitleg dat er geen geld voor zou zijn. Dat, terwijl door de overdracht van het onderhoud van het water (baggeren) aan het waterschap een bedrag van € 70.000 per jaar uit het plan overblijft. Het waterplan betaald zichzelf. Ook hierin hebben de coalitiepartijen zonder enige discussie het college gevolgd. Hoe serieus ben je dan ten aanzien vanje controlerende taak en burgerparticipatie?!

Het is voor mij moeilijk te begrijpen hoe makkelijk het college aan gemaakte afspraken voorbij gaat. Wat mij toch van het hart moet is dat het CDA het volgende in haar verkiezingsprogramma 2014 schreef over de periode 2010-2014. Het Waterplan van Stede Broec (waar ik jaren aan gewerkt had), tonnen had gekost. Men schreef zelfs: “u leest goed tonnen!”. In werkelijkheid had het waterplan € 30.000 gekost waarvan het Waterschap nog de helft betaald heeft. We houden nu € 70.000 per jaar over aan baggerkosten omdat het waterschap het beheer en onderhoud (zoals het baggeren) van Stede Broec overneemt.