Kosten SED

Het CDA vindt de kostenstijging van de SED organisatie onacceptabel. Het CDA heeft niet de moeite genomen een vergelijk te maken wat de kosten zouden zijn als stede Broec zelfstandige organisatie was gebleven. Zoals bijvoorbeeld de stijging van de ambtenaren CAO.

Wij hebben als Onafhankelijke Partij al veel eerder aandacht gevraagd voor de verhoging van de ambtenarensalarissen. Naast de vele andere financiële risico ’s was te voorzien dat dit een kostenverhogend effect heeft wat ten koste gaat van de financiële ruimte.

De Onafhankelijke Partij heeft meerdere malen gevraagd deze financiële risico’s inzichtelijk te maken voordat er veel geld uitgegeven wordt aan leuke zaken. Het CDA was met de coalitiepartijen niet genegen een pas op de plaats te maken tot we inzicht hebben in deze financiële risico’s.

Als Onafhankelijke Partij vinden wij het doen van niet echt noodzakelijke grote uitgaven zonder inzicht in de financiële risico’s onverantwoord.

Het CDA heeft als coalitiepartij de verantwoording voor de uitvoering van de ambtelijke fusie. CDA wethouder Nico Slagter noemde nog maar kort geleden dat financiële winst gemaakt zou worden door de ambtelijke fusie. Dat was een van de argumenten dat er verantwoord veel geld uitgegeven kon worden aan leuke zaken. Nu horen wij van zijn eigen partij een ander geluid.

Fractie voorzitter Kok kan beter eerst met zijn eigen Wethouder in gesprek gaan en hem ter verantwoording roepen hierover.