OP nodigt u uit!

Elke inwoner van Stede Broec heeft ideeën over hoe het (anders) moet binnen de gemeente en de omgeving, maar draagvlak vinden voor deze ideeën, gedachten en meningen en er iets mee doen door lid te worden van een politieke partij, is soms net een brug te ver.

De Onafhankelijke Partij (OP) zoekt mensen die willen meepraten over de gang van zaken binnen de gemeente Stede Broec en haar omgeving. De OP is een no-nonsense partij die actief meedenkt met de burger en op de juiste momenten duidelijk haar mening naar voren brengt binnen de raad en commissies.

Een keuze tussen verhoging van de lasten of het afslanken of zelfs stoppen van een aantal zaken die de gemeente voor u doet, zijn moeilijke beslissingen voor de raad. De OP gaat deze beslissingen niet uit de weg: het gaat hier tenslotte om gemeenschapsgeld. Zo is er uiteindelijk bijvoorbeeld besloten om een kleinere opzet te maken voor de bijgebouwen van molen Ceres en zal er nog deze zomer zal er gestart worden met de eerste werkzaamheden bij de molen. Verder maakt de OP zich hard voor de volgende onderwerpen:

 • het handhaven van zoveel mogelijk voorzieningen voor de inwoners;
 • het bewaren van de eigen identiteit van Stede Broec en de 3 bestaande kerkdorpen;
 • de N23 niet door ons Broekerhaven;
 • Stede Broec asbestvrij m.b.v. van subsidie
 • een goed leefmilieu voor de bewoners;
 • voorlopig geen herindeling;
 • het openstellen van het buitengebied voor niet agrarische doeleinden (zoals plattelandswoningen)
 • goed recreatief bevaarbaar water; niet alleen schoon maar ook veilig!
 • Lokale initiatieven vóór de gemeentelijke initiatieven, daarbij denken we aan bv het steunen van lokale initiatieven als Huttendorp en Forever Young.

Daarnaast zullen er in de komende jaren opnieuw veel taken op de gemeente afkomen. Veelal zonder de bijbehorende middelen. Het gaat dan voornamelijk om de decentralisatie van taken als:

 • AWBZ-begeleiding: de functie “begeleiding” in de AWBZ zal geschrapt worden en ondergebracht bij het WMO. Gemeenten worden hierdoor steeds meer verantwoordelijk voor de ondersteuning van kwetsbare groepen binnen de samenleving.
 • Jeugdzorg: er wordt een stelselherziening ingevoerd waarbij gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor alle ondersteuning en hulp aan jeugdigen en opvoeders.

Voor deze belangrijke onderwerpen, maar ook vele andere onderwerpen, kunnen wij uw input en know-how goed gebruiken. Uw ideeën en gedachten maar vooral ook uw mening is voor ons van groot belang: samen komen we tot een gefundeerd standpunt die door de raad van Stede Broec gehoord zal worden. U kunt hiervoor zitting nemen in een van de drie gemeentelijke raadscommissies; in de raad of op de achtergrond als fractielid van de OP. Op die manier kunnen wij samen met u zorgen voor een mooi en leefbaar Stede Broec.

Wij als OP-fractie zijn maar een kleine afspiegeling van de gemeenschap van Stede Broec maar tegelijkertijd vertegenwoordigen wij diezelfde gemeenschap en daarom kunnen wij niet zonder u.

Spreekt ons verhaal u aan of heeft u een onderwerp waarvan u vindt dat deze op de gemeentelijke politieke agenda moet komen, kom dan eens naar een van onze fractievergaderingen. Deze worden gehouden op elke eerste maandag van de maand in het gemeentehuis van Stede Broec. Ook op onze website (www.onafhankelijkepartij.nl) bent u van harte welkom om uw mening te geven of visie te delen, of vind ons op facebook: www.facebook.com/OPStedeBroec

Voor meer informatie: Rick van Houten 0228511295 of Trude Buysman 06-36171778

IMG_1107

OP en u: samen zorgen wij voor een mooi en leefbaar Stede Broec!