OP reageert op hekel GBS inzake wachtgeld

2013.03.12 wachtgeldkwestie

GBS citeert uit de raadsvergadering van 1 maart 2013 alleen de eigen argumenten, terwijl die van de coalitie partijen niet worden genoemd. Een korte terugblik:

Toen wij als OP fractie in 2011 de jaarrekening 2010 onder ogen kregen, waren wij verbaasd over de hoogte van de wachtgelduitkering. Ons is toen gezegd dat deze rechtmatig was en we er niets aan konden veranderen.Toen echter het bedrag aan wachtgeld bij de jaarrekening 2011 nog steeds zo hoog was kwamen er vragen vanuit de Raad. Hoe kon het zijn dat er een wachtgeldverplichting was van 4 jaar voor 4 maanden invalwerk, terwijl beide daarnaast inkomen uit werk hebben? De burgemeester kon dat niet beantwoorden en zegde de Raad toe dit uit te zoeken. Er is advies ingewonnen bij de Provincie en Binnenlandse zaken en de VNG. Die stelden dat er geen wachtgeldverplichting is bij tijdelijke vervanging. Daarna is e reen uitgebreid juridisch advies gevraagd aan een gespecialiseerd advocatenbureau welke ook tot deze conclusie kwam.

Met de wetenschap van zo’n duidelijk advies konden wij het naar de gemeenschap toe niet verantwoorden om deze kwestie nièt aan te pakken. Beide ex CDA-wethouders, overtuigd van hun recht, waren in dit stadium niet bereid het deel van het wachtgeld, waar discussie over was, in te leveren. Het zou beide gesierd hebben als ze dat wel hadden gedaan.Dit had de gemeente veel extra kosten bespaard. Beide geven aan dat het ze niet om het geld te doen is en het geld aan goede doelen zullen schenken. In deze tijden van bezuinigen lijkt ons de gemeenschap van Stede Broec een heel goed doel.

Er zijn twee zaken die wij ons in dezen aantrekken:
• Het Collegebesluit over het wachtgeld had volgens de rechter door het College ingetrokken moeten worden voor het aan de Raad werd voorgelegd. Was dat wel gebeurd dan had de uitspraak wellicht anders geweest. Een procedurefout dus.
• Bij de vervanging van de Burgemeester hadden we beter moeten opletten of daar mogelijke wachtgeldrechten aan ontleend konden worden.

Juridisch hebben ze gelijk gekregen en dat respecteren we. Maar met de morele kant van deze zaak hebben wij nog steeds grote moeite.