Onafhankelijke Partij Stede Broec benoemt zaken

Een ellenlang program waarin we elke kiezer naar de mond praten: zo zit de OP niet in elkaar. Een kort, helder program zonder vanzelfsprekendheden. Daar scharen wij ons achter. Toch willen wij ons graag aansluiten bij onderstaande speerpunten. Want ook wij zijn natuurlijk vóór..

 • ..behoud van gratis parkeren rondom winkelcentrum Het Streekhof;
 • ..goede zorg en het ontzien van de meest kwetsbaren in de samenleving;
 • ..stimulering van initiatieven van inwoners inzake verenigingsleven, ondernemerschap en festiviteiten (zoals Koningsdag, Forever Young en de kermissen)
 • ..een eenduidig dorpshuizenbeleid;
 • ..behoud van het eigen zorgloket;
 • ..een zelfstandig Stede Broec;
 • ..behoud van de bibliotheek;
 • ..een goede oplossing voor het laatste deel van de N23 ter hoogte van Broekerhaven;
 • ..bestrijding van kleine criminaliteit;
 • ..handhaving (verkeers)veiligheid op zowel het water als de wegen;
 • ..het bevorderen van de lokale werkgelegenheid;
 • ..een milieubewust beleid en het stimuleren van milieubewuste investeringen;
 • ..het sámen besturen van Stede Broec. Dankzij de harde kern van fractieleden met elk een eigen expertise en achterban, is heel Stede Broec vertegenwoordigt binnen onze fractie. Vanzelfsprekend nodigt dit dikwijls uit tot de nodige discussies, waarna we vervolgens de vruchten plukken van een plan of aanpak waarin eenieder zich vinden kan!

En de nieuwe zaken zijn..
Tijdens de Verkiezingsmarkt in winkelcentrum het Streekhof (zaterdag 16 maart jl.) hebben vele nieuwe ideeën van enthousiaste inwoners onze oren bereikt. Men bruist! Deze ingebrachte ideeën zullen we breed uitmeten tijdens de eerstvolgende fractievergadering, en de  (mogelijke) behoefte en haalbaarheid ervan bespreken.

De kans is aanzienlijk dat ook uw blik op politieke zaken nieuwe inzichten geeft. Proberen? Wij vergaderen elke eerste dinsdag van de maand vanaf 19.30 uur in kamer 113 van het gemeentehuis. Weest van harte uitgenodigd!   

verkiezingsmarkt 9.1