Piet Zwaan bij overdracht uitbreiding waterberging De Weelen

De aanleg van een tien hectare groot waterbergingsgebied bij natuurgebied De Weelen in Lutjebroek is klaar. Wethouder Piet Zwaan is op donderdag 16 mei bij de overdracht van deze uitbreiding van het natuurgebied aan Staatsbosbeheer.

De waterberging, die voor 4 hectare uit water bestaat, is aangelegd ter compensatie van verhard gebied dat wordt gevormd door de glastuinbouw en de nieuwbouw in Stede Broec. Voor Zwaan was het een vanzelfsprekendheid om bij de aanleg aansluiting te zoeken bij natuurgebied De Weelen dat onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur.

,,Dat is goed gelukt. We hebben hier een mooi wandelpad kunnen aanleggen. Er komt nog een stuk wandelpad richting de Gouw. Zo kun je straks vanuit het dorp langs de waterberging helemaal naar het Streekbos wandelen.”

(bron: Noordhollands Dagblad, 8 mei 2013)

Een stukje geschiedenis rondom de totstandkoming van de waterberging:

Oktober 2009:

nog geen ja

25 januari 2010:

20100125

11 februari 2010:

2010021

16 februari 2012:

20130518

Reactie van Piet Zwaan op deze ingezonden brief:

De heer Bakker suggereert dat de waterberging een prestigeproject  zou zijn van mij!

Jammer dat hij kennelijk niet bekend is met de feiten

Bij de bouw van nieuwe kassen is het wettelijk verplicht om ter compensatie waterberging te graven. Dit ter voorkoming van wateroverlast. Het watersysteem en de gemalen kunnen de snelle afvoer van water van de daken van de kassen niet verwerken. Hiervoor worden de waterbergingen (buffers) aangelegd. Hier wordt veel geld aan besteed wat juist ten goede komt aan de landbouw omdat die als eerste schade ondervindt.

Hoe kun je dat beter doen dan hiervoor aansluiting te zoeken bij de Weelen? Daar versterk je de provinciale ecologische hoofdstructuur mee. Bijkomend voordeel  hiervan is dat de hectares van de aan te leggen waterberging meetellen voor aanleg van nog aan te leggen ecologische hoofdstructuur. Per saldo gaat er dus minder agrarische grond verloren.

Het is geen prestigeproject maar voor iedereen de beste oplossing. Dit heeft ook de voorkeur van de LTO. Door verschil van inzicht met het CDA heeft de procedure te lang geduurd zodat er geen tijd meer was onze wensen goed uit te onderhandelen. Wel is € 200.000,- toegezegd voor recreatieve doelen.

CDA vond dat Andijk hun problemen op eigen grondgebied moest oplossen. Dat is geprobeerd. Een optie was om waterberging aan te leggen tussen de Veenakkers en de Weelen. Dit  kwam o.a. niet rond vanwege de hoge grondprijs.

Na vragen van Gemeentebelangen in de Raad hoe het zat met belangenverstrengeling van Wethouder Slagter bleek dat zijn bedrijf één van de aanbieders van grond langs de Veenakkers was. Vanaf dat moment voerde Wethouder Reus de Wit het woord namens het College in de commissie en Raad. Dat had het College in meerderheid bepaald. Dat was bijzonder omdat ik de onderhandelingen met Glastuinbouwgebied het Grootslag had gedaan.

Uiteindelijk stemde het CDA als enige partij tegen de waterberging.

We krijgen er ook een mooi wandel- en natuur gebied bij ter versterking van de Weelen. Dat zullen de meeste Stede Broecers toch niet als een probleem ervaren.

Piet Zwaan

8 mei 2013:

20130508

17 mei 2013:

20130517