Politiek vreest campers in Stede Broecse woonwijken.

NHD 09-10-14

NHD 21-10-14
Nassaupark

Het College gaat het stallen van campers en aanhangwagens op het parkeerterrein in het Nassaupark verbieden per 1 januari 2015. Het parkeren van aanhangers, caravans en campers e.d. is in de wijken maar 3 dagen toegestaan. Dit om te voorkomen dat de schaarse parkeerplaatsen in de wijk bezet worden gehouden. Wat vervolgens veel ergernis geeft bij andere bewoners. Om onze inwoners toch een mogelijkheid te bieden campers e.d. langer te parkeren is daar in het verre verleden het parkeerterrein aan het Nassaupark, 80 parkeerplaatsen groot voor aangewezen. Tellingen van de afgelopen jaren wijzen uit dat het gemiddeld gaat om ongeveer 8 campers of caravans.

De heer Uivel noemt het parkeren in hun woonwijk. Kanttekening is dat het parkeerterrein er eerder was dan de woonwijk. Ongeveer 5 jaar terug was dit terrein ook aangewezen voor het parkeren voor vrachtwagens. Dat is nu verboden, daar is de gemeente de bewoners toen in tegemoet gekomen.

Het huidige verzoek van de heer Uivel is al meerdere malen terecht en onderbouwd afgewezen.

Wethouder Schuitemaker merkt in het artikel op dat bijna geen enkele gemeente stalling van campers langer dan een paar dagen toestaat. Daarop is Stede Broec geen uitzondering. Het geboden alternatief het grote parkeerterrein aan het Nassaupark is er in het verleden speciaal voor bedoeld en aangelegd.

Dit College geeft wel heel makkelijk toe. Het gevolg zal zijn dat er weer meer campers en aanhangers in de wijken zullen blijven staan. Hoe gaat het College dat handhaven?

Het College kiest voor de weg van de minste weerstand. Bestuurders moeten zich de vraag stellen, dien je met dit besluit het belang van alle Stede Broecers?

Wat de Onafhankelijke Partij betreft is dat niet het geval.