onze standpunten

01

Bestuur

Wat wij een goed, betrouwbaar en transparant bestuur vinden?

Een bestuur met oog voor lasten, goede communicatie en dienstverlening én dat een gezond financieel beleid voert.

02

Economie

Hoe wij zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid binnen onze gemeente?

Door werk te maken van onze bereikbaarheid als gemeente, door te verduurzamen. Maar ook door meer dynamiek en ruimte voor ondernemerschap.

Daarbij hebben wij oog voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

03

Leefomgeving

Hoe wij werken aan een blijvend fijne leefomgeving?

Door ruimte en toegang tot water en groen te creëren. Door het unieke karakter van de lintbebouwing te behouden. Maar ook door de noord-zuid verbindingen op een verantwoorde wijze te versterken. 

04

Veiligheid

Een veilige woonomgeving wil iedereen. Hoe gaan we dat bereiken?

Door het promoten van eerste hulp, betaalbare en toegankelijke zwemlessen, maar ook door verkeersmaatregelen. Laten we afstand doen van rubbergranulaat en asbest.

05

Verenigingsleven

Het verenigingsleven is het cement van onze samenleving. Wat gaan wij doen?

Behouden van muziekonderwijs en steun voor de Broekerhaven. Voorzieningen op niveau houden en actieve verenigingen ondersteunen. Maar ook inzet voor het behouden van onze traditionele evenementen.

06

Welzijn

Iedereen moet mee kunnen doen en de steun vinden en krijgen die hij/zij nodig heeft. Hoe?

Door goed te investeren in een gezonde jeugd en door mantelzorgers tot steun te zijn. Maar ook door het inrichten van één loket voor alle gemeentelijke ondersteuning.