Reactie op krantenartikel CDA

Reactie op de krant.

Wij zijn al ambtelijk gefuseerd. Dit kost jaarlijks heel veel geld. Juist omdat we bestuurlijk apart zijn gebleven. Het leek zo mooi. Jammer genoeg is de gehele fusie van de ambtenaren nooit goed op de rit gekomen. Naar ons idee zal het ook nooit meer goed komen. Je kunt dan 2 dingen doen en dat is uit elkaar geen of verder fuseren. Hier onder de voor en nadelen van voor fusie en geen fusie

Voordelen van fusie

Minder bestuurders nodig

We praten uit een mond en door het aantal burgers een grote stem

Ambtenaren hoeven niet 3 maal hetzelfde te doen

Geen 1 pitters meer op een bepaalde afdeling

Een aansturing dus efficiënter werken

Snellere vernieuwing

Kostenbesparing omdat je anders alles 3 maal moet aanschaffen zoals bepaalde programma`s

Geld om de fusie goed op te zetten

Ziekte kan worden opgevangen

Goedkopere organisatie

Meer specialisme op o.a. zorg

Iedereen wordt gelijk behandeld zonder vooroordelen.

Nadelen van een fusie

Meer afstand naar het gemeente huis

Duurdere organisatie

Per hoofd van de bevolking minder geld van het rijk maar omdat de economie goed draait krijgen we ondanks de fusie meer geld.

Meer afstand tot de burger ( is op te lossen met dorpsraden)

Niet fuseren

Voordelen van niet fuseren

Gemeente huis dicht bij de mensen

Politiek zichtbaarder voor de mensen

Nadelen van niet fuseren

Meer bestuurders

Geen of weinig invloed in de regio

Ziekte kan niet door de anderen worden opgevuld, werk blijft liggen

Meer ambtenaren

Kosten verhogend in de toekomst

Minder gekwalificeerde ambtenaren