gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Onafhankelijke Partij Stede Broec belooft nièts

Niets nieuws in elk geval. Het enige waar de inwoners van Stede Broec van op aan kunnen is dat de Onafhankelijke Partij zich hard zal maken voor het nìet verhogen van de lasten en het op peil houden van de huidige voorzieningen. Dit kan alleen door geen beloften te doen die de gemeente veel geld zal kosten, zoals de opwaardering of zelfs aanbouw van nieuwe faciliteiten. Alles om de gunst van de kiezer te winnen? De Onafhankelijke Partij doet daar niet aan mee.

Zij vinden het niet correct en onrealistisch dat er in deze financieel moeilijke tijden grove beloftes worden gedaan. Het ziet er naar uit dat de gemeente er vanaf 2015 met nog eens 1 miljoen per jaar op achteruit gaat. De grootste uitdaging voor het nieuwe college is dan ook om de inwoners van Stede Broec zo min mogelijk te laten merken van deze bezuinigingen door de openbare voorzieningen op peil te houden en bijvoorbeeld de OZB-belasting niet te verhogen. Daar passen extra kosten voor nieuwe faciliteiten niet bij.

Extra geld vrijmaken door nog eens te bezuinigingen op de organisatie door inhuur te beperken is ook geen optie: vervanging wegens ziekte of zwangerschap is noodzakelijk om de dienstverlening op peil te kunnen houden. Planningen lopen al genoeg uit doordat de gemeente buitengewoon zuinig omgaat met de inhuur van derden. Gelukkig is een flinke bezuiniging op de organisatie reeds ingeboekt dankzij de ambtelijke samenwerking SED, maar desalniettemin is het voor de komende raadsperiode een grote opgave om met nòg minder geld, toch zaken tot stand te brengen. De OP heeft de afgelopen perioden bewezen dat zij dit kan door creatieve oplossingen te vinden in zowel samenwerking als uitvoering. Een integer bestuur hebben zij daarbij hoog in het vaandel staan. Een begrip dat niet opgaat in de verengde vorm “ik houd mij aan de regels” maar, zoals de Commissaris van de Koning het al eens in de Raad van Stede Broec verwoordde als: “je moet je er zelf goed bij voelen”.