SED

Onafhankelijke Partij Stede Broec belooft nièts

Niets nieuws in elk geval. Het enige waar de inwoners van Stede Broec van op aan kunnen is dat de Onafhankelijke Partij zich hard zal maken voor het nìet verhogen van de lasten en het op peil houden van de huidige voorzieningen. Dit kan alleen door geen beloften te doen die de gemeente veel geld zal kosten, zoals de opwaardering of zelfs aanbouw van nieuwe faciliteiten. Alles om de gunst van de kiezer te winnen? De Onafhankelijke Partij doet daar niet aan mee.

Zij vinden het niet correct en onrealistisch dat er in deze financieel moeilijke tijden grove beloftes worden gedaan. Het ziet er naar uit dat de gemeente er vanaf 2015 met nog eens 1 miljoen per jaar op achteruit gaat. De grootste uitdaging voor het nieuwe college is dan ook om de inwoners van Stede Broec zo min mogelijk te laten merken van deze bezuinigingen door de openbare voorzieningen op peil te houden en bijvoorbeeld de OZB-belasting niet te verhogen. Daar passen extra kosten voor nieuwe faciliteiten niet bij.

Extra geld vrijmaken door nog eens te bezuinigingen op de organisatie door inhuur te beperken is ook geen optie: vervanging wegens ziekte of zwangerschap is noodzakelijk om de dienstverlening op peil te kunnen houden. Planningen lopen al genoeg uit doordat de gemeente buitengewoon zuinig omgaat met de inhuur van derden. Gelukkig is een flinke bezuiniging op de organisatie reeds ingeboekt dankzij de ambtelijke samenwerking SED, maar desalniettemin is het voor de komende raadsperiode een grote opgave om met nòg minder geld, toch zaken tot stand te brengen. De OP heeft de afgelopen perioden bewezen dat zij dit kan door creatieve oplossingen te vinden in zowel samenwerking als uitvoering. Een integer bestuur hebben zij daarbij hoog in het vaandel staan. Een begrip dat niet opgaat in de verengde vorm “ik houd mij aan de regels” maar, zoals de Commissaris van de Koning het al eens in de Raad van Stede Broec verwoordde als: “je moet je er zelf goed bij voelen”.

OP en SED

We bouwen al enige jaren aan de ambtelijke fusie tussen de SED gemeenten. Al eerder is gebleken dat alle drie gemeenten hier het voordeel van in zienVanavond gaan we besluiten of we, wel of niet doorgaan. Een historische beslissing.

Toen de gedeputeerde Heller van de provincie jaren terug de  fusies tussen gemeenten  promootte  pleitte de OP reeds  voor het SETA model ( samen en toch apart). Dat is het model wat we nu voor ogen hebben. Het bestuur niet op afstand maar wel de voordelen van een sterk ambtelijk apparaat.

Wat belangrijk is dat er ambtelijk veel draagvlak is, men ziet duidelijk de voordelen en wie kan het beter beoordelen dan de ambtelijke organisatie zelf. De BOR is positief, op de huisvesting na. Dat begrijpen we, ook wij zien de voordelen van één locatie. Maar ook wij willen geen leegstand. Dat Drechterland een nieuw gemeentehuis bouwt is hun eigen verantwoording. Het is jammer dat er daardoor in de toekomst voor meer gebouwen een andere bestemming moet worden gezocht. Wij willen echter niet dat dit de ambtelijke fusie in de weg staat.

Iedere tijd heeft zijn schaal grootte, door de vele landelijk opgelegde veranderingen moet je zorgen voor stevige basis.  Natuurlijk is er veel emotie rondom dit soort fusies, dat is van alle tijd. Hoelang heeft het niet geduurd dat het bord “Stede Broec” bij Lutjebroek steeds maar weer overschilderd werd. Met de nu voorziene werkorganisatie kunnen we de toekomst voorlopig weer aan.  Het belangrijkste streven is dat we tegen dezelfde kosten dienstverlening op peil kunnen houden. Dat inclusief de extra taken van het rijk, die we met minder geld moeten uitvoeren.

Het rapport Beerenschot zegt over onze ambtelijke fusie dat er erg summier begroot is en dat we deze efficiëntie slag meer voordeel moeten kunnen halen. Het is niet van belang wie het werk doet of waar dat gedaan wordt.  Maar wel of het goed en efficiënt gebeurt. Verder is het voor ons van belang dat het bestuur van de gemeente niet te ver staat van de burger.  Dit waarborgen wij allemaal in de SED.

Voor de toekomst willen wij nog meegeven: de plaats van de centrale huisvesting  moet centraal liggen en goed bereikbaar zijn.  Ook het personeel moet daar een stem in krijgen. Maar deze discussie krijgen we nog.

De OP kan instemmen met de ambtelijke fusie