stede broec

Schoorvoetende coalitie

Tijdens de raadsvergadering van 21 april jl. diende de fractie van OP een motie in die ervoor pleitte om verdere verschraling van het openbaar vervoer in West-Friesland door de Provincie tegen te gaan. In eerste instantie reageerde heel de coalitie afkeurend met argumenten als ‘de kwaliteit van het openbaar vervoer is al afgedekt in de voorwaarden die opgesteld zijn in het programma van eisen!’ etc. De Onafhankelijke Partij zou zich niet goed ingelezen hebben en met een nodeloze motie komen.

Natuurlijk dienen we niet zomaar een motie in. In de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik, Koggenland en Enkhuizen zijn moties van gelijke strekking unaniem aangenomen. Ook Stede Broec dient zijn stem te laten horen! De reactie van portefeuillehouder Schuitemaker was opmerkelijk. Hij meldde de gemeenteraad dat hij, om solidair te zijn met de regio, de moties van de andere gemeenten mede ondertekend heeft namens Stede Broec omdat inderdaad, zoals de OP voorstaat, niet alle zaken voldoende afgedekt.

Om de wethouder niet te laten vallen en zijn handelen te legitimeren kon de coalitie vervolgens niet anders dan voorstemmen. De motie werd unaniem aangenomen.

Wat zegt dit over de huidige coalitiepartijen? Dat de brede negatieve houding jegens de oppositie behoorlijk kortzichtig is. Als de coalitie ruimte zou maken voor de visies van de oppositie en deze op constructieve in plaats van destructieve manier zou benaderen, misschien komt het dan nog eens tot een constructief inhoudelijk debat. Dàt is politiek bedrijven anno 2016. Elkander serieus nemen en met respect tot de kern komen. Als men de oppositie al niet eens meer serieus durft te nemen, neemt men de gewone burger dan nog wel serieus? Of moeten we het besturen maar vooral aan de belangrijke heren overlaten zoals dat 10 jaar terug nog ging?

Kosten SED

Het CDA vindt de kostenstijging van de SED organisatie onacceptabel. Het CDA heeft niet de moeite genomen een vergelijk te maken wat de kosten zouden zijn als stede Broec zelfstandige organisatie was gebleven. Zoals bijvoorbeeld de stijging van de ambtenaren CAO.

Wij hebben als Onafhankelijke Partij al veel eerder aandacht gevraagd voor de verhoging van de ambtenarensalarissen. Naast de vele andere financiële risico ’s was te voorzien dat dit een kostenverhogend effect heeft wat ten koste gaat van de financiële ruimte.

De Onafhankelijke Partij heeft meerdere malen gevraagd deze financiële risico’s inzichtelijk te maken voordat er veel geld uitgegeven wordt aan leuke zaken. Het CDA was met de coalitiepartijen niet genegen een pas op de plaats te maken tot we inzicht hebben in deze financiële risico’s.

Als Onafhankelijke Partij vinden wij het doen van niet echt noodzakelijke grote uitgaven zonder inzicht in de financiële risico’s onverantwoord.

Het CDA heeft als coalitiepartij de verantwoording voor de uitvoering van de ambtelijke fusie. CDA wethouder Nico Slagter noemde nog maar kort geleden dat financiële winst gemaakt zou worden door de ambtelijke fusie. Dat was een van de argumenten dat er verantwoord veel geld uitgegeven kon worden aan leuke zaken. Nu horen wij van zijn eigen partij een ander geluid.

Fractie voorzitter Kok kan beter eerst met zijn eigen Wethouder in gesprek gaan en hem ter verantwoording roepen hierover.

 

 

OP maakt zich op voor de verkiezingen

De OP heeft de afgelopen 4 jaar samen met ODS en PvdA/GL de coalitie mogen vormen binnen de gemeenteraad van Stede Broec, met dhr. Piet Zwaan als wethouder met in de portefeuille Openbare ruimte, Gemeentelijke gebouwen, Verkeer, Recreatie en Toerisme.

We hebben ons door een moeilijke periode heen geslagen waarin het Rijk onze gemeente kortte met ruim 2 miljoen. Op de immer stijgende werkloosheid na, hebben de inwoners van Stede Broec weinig hoeven voelen van deze bezuinigingen. Stede Broec is een financieel gezonde gemeente, en dankzij scherpe investeringen door o.a. onze wethouder Zwaan kan het nieuwe college straks van start gaan met voldoende reserves in de knip. De komende raadsperiode zal het Rijk onze gemeente wederom korten met 1 miljoen euro. Grootste uitdaging zal zijn om het hoge niveau voorzieningen die onze gemeente rijk is, in stand te houden. Dit kan alleen door de juiste prioriteiten te stellen en het geld van de burger op een wijze manier te besteden.

Poster OP

Grove beloftes zult u dan ook niet uit onze mond horen komen: wij houden u geen vette vis voor om u vervolgens schoorvoetend te moeten verblijden met een dode mus.

We gaan op een realistische wijze de verkiezingen tegemoet zonder nonsens. De enkele punten die ons werkelijk zorgen baren vindt u terug in onze partijfolder, zoals het behoud van het zorgloket (Stichting Welzijn), bevordering van de lokale werkgelegenheid, stimulering van elk lokaal (jeugd)initiatief en een Stede Broec asbestvrij. Uw algemene welzijn staat bij ons voorop, en dàt standpunt verliezen wij nóóit uit het oog.

Wij maken het verschil, net als uw stem. Stem daarom op 19 maart op lijst 6!