Onafhankelijke partij
Stede Broec

Veiligheid: onze speerpunten

Veiligheid

Zwemlessen in onze waterrijk gemeente spreken vanzelf. Meer inzet op voorkomen van erger: inzet op EHBO en verkeersveiligheid. Ook vooruit kijken: asbest verwijderen en een alternatief voor rubbergranulaat op voetbalvelden.

Vóór betaalbare zwemlessen

In onze waterrijke gemeente moet (betaalbare) zwemles worden aangeboden.

Z

Vóór meer AED's en aansluitingen op het burgernet

Wij vinden het belangrijk dat in de openbare ruimte genoeg AED’s voorhanden zijn en moedigen bewoners aan zich te bekwamen in reanimatie en zich aan te sluiten bij het burgernet.

s

Vóór verwijderen asbest

Alle asbestdaken moeten in 2024 verwijderd zijn. Wij willen hier, naar het voorbeeld van de gemeente Koggenland, actief beleid op ontwikkelen.

s

Vóór een alternatief voor rubbergranulaat

Wij willen af van rubbergranulaat korrels op kunstgrasvelden. Wij staan voor een natuurlijker alternatief dat beter is voor mens en milieu.

s

Vóór meer verkeersveiligheid

Alle verkeersdeelnemers moeten veilig de weg op kunnen. Of het nu gaat om kwetsbare groepen zoals scholieren, ouderen of automobilisten. Verkeersveiligheid begint bij goed onderhoud aan onze infrastructuur. Gladheidsbestrijding krijgt weer prioriteit, net als het oplossen van knelpunten zoals de kruising Veilingweg-Drechterlandseweg. De toegangswegen voor trekkers en vrachtverkeer worden zoveel mogelijk gescheiden van die van kwetsbare verkeersdeelnemers. Rond scholen en toegangsroutes voor scholieren worden aanvullende maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen.

Onafhankelijke Partij, 

een schot in de roos!!!

Samen voor Stede Broec.

Kom er bij!