Onafhankelijke Partij
Stede Broec

Verenigingsleven: onze speerpunten

Verenigingsleven

Behoud van het voorzieningen niveau en de muziekschool en steun voor actieve verenigingen. Wij steunen de Broekerhaven en de lokale festivals. Laten we onderzoeken of we de sportverenigingen nog meer bij elkaar kunnen huisvesten.

Z

Vóór steun aan de Broekerhaven

De Broekerhaven is vanuit historisch perspectief, qua aangezicht en voor watersporters beeldbepalend voor de gemeente Stede Broec.

Wij dragen de vereniging een warm hart toe en ondersteunen deze bij de positionering ten opzichte van Europarcs en de ontwikkelingen rond het strandje van Vermeulen.

Vóór behoud lokale evenementen

De venementen binnen onze gemeente dragen bij aan de sociale cohesie. Het organiseren en behouden van kermissen, activiteiten in de dorpshuizen en festivals verdient onze actieve ondersteuning.

Z

Vóór behoud van onze voorzieningen

Stede Broec is rijk aan voorzieningen. Denk daarbij aan de grote hoeveelheid sportverenigingen, dorpshuizen, de bibliotheek, het Postkantoor, Inventas en het Streekbos. Wij maken ons hard voor het behoud en het verstreken van deze voorzieningen

Vóór verdere concentratie sportverenigingen

Omwille van de kosten en het efficiënte gebruik van de schaarse ruimte binnen onze gemeente, moedigen wij verdergaande concentratie van sportverenigen aan

Vóór behoud kwalitatief goed muziekonderwijs

Het muziekonderwijs en de muziekschool moeten weer op de kaart worden gezet.

Z

Vóór het behoud van (pro)actieve verenigingen

Stede Broec kent een zeer actief verenigingsleven. Deze verenigingen dragen bij aan het welzijn en de dynamiek binnen onze gemeente. Actieve verenigingen die maagaan met hun tijd,  en zich zo mogelijk ondernemend tonen, hebben onze steun.

Onafhankelijke Partij,

een schot in de roos!!!

Samen voor Stede Broec.

Kom er bij!