OP reageert op voorstel Wet WOB

NHD Henk Flierman 31-08In het ingezonden artikeltje hier rechts zegt Henk Flierman dat minister Plasterk flink over de schreef gaat als de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)  wordt aangepast.

De wet Wob regelt uw recht op informatie van de overheid.  Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie  niet geschikt is om openbaar te maken.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken wil een wetsvoorstel doen dat misbruik van de Wet openbaarheid bestuur onmogelijk maakt.

Verschillende gemeenten hebben de minister hiertoe opgeroepen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) meldt een forse toename van “oneigenlijk gebruik” van de Wob. De gemeenten willen dat Plasterk het onmogelijk maakt een dwangsom te innen als een gemeente te laat op zo’n verzoek reageert.

Het  wetsvoorstel om de Wob te moderniseren, moet mogelijk maken, de openheid van de overheid vergroten en misbruik onmogelijk maken.

Misbruikers willen geld verdienen

De VNG zegt dat “ongeveer tweehonderd” gemeenten zich de afgelopen maanden hebben gemeld met vermoedens van oneigenlijk gebruik van de WOB.

In geval van misbruik dienen burgers WOB-verzoeken niet in om overheidsinformatie in te winnen, maar om geld te verdienen. Overheden moeten binnen zes weken op een verzoek reageren. Anders kan de indiener van het verzoek een dwangsom eisen, oplopend tot 1.260 euro.

Misbruikers proberen  ambtenaren op het verkeerde been te zetten, bijvoorbeeld door WOB-verzoeken te verhullen in offertes en sollicitatiebrieven. Verzoeken worden ook regelmatig naar tientallen gemeenten tegelijk verstuurd.

Er komen  “belachelijke” WOB-verzoeken bij gemeenten binnen wat de gemeenten veel geld kost om aan die verzoeken te voldoen. Het is de burger die dit uiteindelijk betaalt.  Onmiddellijke actie van de overheid is gewenst.

Wij vinden het bijzonder dat  Henk Flierman, zelf gemeenteraadslid, tegen het aanpassen van de wet is. Hij heeft het wat ons betreft bij het verkeerde eind.