Home

De Onafhankelijke Partij Stede Broec wenst u allen vredevolle kerstdagen en een goed 2017.

Samen met u willen we gaan voor een sociaal, veilig en financieel gezond Stede Broec.

Maar dit kunnen wij niet zonder u. Bezoek onze fractievergaderingen en kom ons versterken als u deze (of andere zaken) belangrijk vindt. Neem contact op Trude Buysman voor meer informatie.
Onafhankelijke Partij Kerst