Samen maken wij het verschil

Onafhankelijke partij

Stede Broec

Onafhankelijk wij zijn lokaal, bij ons telt de kracht van het argument

Positief wij denken in mogelijkheden en gaan voor wat wij wél willen

Luisteren en doen wij luisteren, zijn constructief en daadkrachtig 

Versterken en verrijken wij maken ons sterk voor een duurzame ontwikkeling van Stede Broec, waarbij het omkijken naar elkaar en het welzijn van de inwoners voorop staat

 

Zonnebloem actie

Weet jij de mensen te boeien en laat jij de gemeente opbloeien? Kleur jij de gemeente geel?

De Onafhankelijke Partij heeft een nieuw logo. Een zonnig logo. Een logo dat laat zien dat wij voor een boeiend en bloeiend Stede Broec gaan.

Om dit te vieren delen wij de komende tijd aan alle bewoners van Stede Broec zonnebloemzaadjes uit.

Wij hopen dat u de zaadjes plant en meedoet aan de wedstrijd: de grootste zonnebloem én de mooiste foto van een zelf gekweekte zonnebloem vallen in de prijzen.

Stuur je reactie uiterlijk 15 september naar ons op via de mail: lilianpeerdeman@ziggo.nl
Je krijgt altijd bericht!
Kan een afbeelding zijn van bloem en de tekst 'Onafhankelijke Partij'

 

Maak ook verschil en kom ons versterken

Steunlid

Wij informeren je via onze  nieuwsbrief en social media. Je kunt meepraten en meebeslissen over ons programma en standpunten.

Fractiemedewerker

Voorzie de commissieleden en ons raadslid van advies en informatie. Neem deel aan de voorbesprekingen van de commissievergaderingen en de raadsvergadering. 

Commissielid

Neem zelf actief deel aan de  commissievergaderingen. Draag de standpunten van de Onafhankelijke Partij uit en denk mee over moties en amendementen. 

hoe wij verschil maken? Volg ons en je weet het!

Lees onze maandelijkse terugblik op de gemeenteraad en de commissies.

Zie waar wij ons voor hebben ingezet en hoe wij hebben gestemd.

Lees over de resultaten die wij boeken en hoe de media over ons schrijft.

In Memoriam Dirk Ligthart.

Respecteren en argumenteren zijn werkwoorden.

Dirk Ligthart, de oprichter van de Onafhankelijke Partij, is op 20 oktober 2020 overleden op de gezegende leeftijd van 87 jaar. Maar liefst 59 jaar was hij actief in de politiek. Hij begon als jongste raadslid in Nederland en stopte in 2006 als wethouder van Stede Broec.

Dirk bleef ook daarna nog trouw de fractievergaderingen van de Onafhankelijke Partij bijwonen. Daar liet hij zich ook nog duidelijk gelden. Dirk was een man met de gave van het woord en was in staat gedecideerd zijn punt te maken.

In het jaarboek 2002 van oud Stede Broec stond de volgende passage uit een raadsvergadering in 1959 waar Dirk het woord voerde:

 “De gemeenteraad is er niet in de eerste plaats om zaken te doen, doch om toe te zien dat de belangen van de gemeentenaren worden gediend en aan de gemeentenaren wordt gegeven wat hen toekomt.”

Hij voegde daar aan toe dat hij bij de behandeling van het onderwerp dat aan de orde was, meer van de menselijke dan van de zakelijke kant wilde uitgaan. Dat is altijd zijn uitgangspunt gebleven. Nieuwe fractieleden gaf hij het volgende mee:

 “Het hoofddoel moet zijn, een goede gemeenschap om in te leven, te wonen en te werken”.

Dirk is in al die jaren zijn visie blijven uitgedragen.

Dirk heeft veel betekend voor onze gemeente en heeft aansprekende zaken weten te realiseren voor Stede Broec. Neem de bouw van ons winkelcentrum “Het Streekhof”. Aanvankelijk zag een grote meerderheid daar geen heil in. Het bleek een groot succes. Op zijn initiatief werd ook de restauratie van de “Overhaal” in de Broekerhaven gerealiseerd. 

De Onafhankelijke Partij zal de visie van Dirk in de toekomst blijven uitdragen. Wij blijven in zijn onafhankelijke geest werken aan onze samenleving.

Wij zijn Dirk en zijn naasten veel dank verschuldigd. Ons medeleven en onze dank hebben wij op onze eigen wijze overgebracht.

Helemaal in lijn met hoe wij hem kenden.

De Onafhankelijke Partij. 

Laat van je horen
samen voor Stede Broec

Laat hier je gegevens achter en laat ons weten of je onze updates wilt ontvangen en/of lid wilt worden. Als lid kun je besluiten ons te steunen, maar kun je ook actief worden als fractieassistent, commissielid en -wie weet- uiteindelijk als raadslid.

Je beslist hoe dan ook mee over onze inzet en kunt meedenken over belangrijke besluiten voor de gemeente!

Ik zou graag