‘Bijdragen aan natuur en landschap’

Natuur en Landschap

Voorzitter,
Wij vinden het Natuur en Landschapsplan een zo belangrijk stuk dat ik daar graag iets over zeggen wil.

Het natuur en landschapsplan is een plan van de 7 gemeenten en het resultaat van een intensief proces met veel partijen.

De bedoeling is dat de gemeenten het plan gaan invullen met projecten om zo te komen tot een uitvoeringsplan. Dus ook de gemeente Stede Broec kan haar ambities voor recreatieve projecten inbrengen.

De Onafhankelijke Partij Stede Broec heeft in commissie Grondgebied als enige partij een aantal voorstellen gedaan die in het uitvoeringsplan zouden kunnen worden opgenomen.

Ambities als een grotere vaarduiker aan de Traanbok, opgenomen in het Waterplan welke unaniem door de Raad werd aangenomen, een dieper aquaduct in de Tocht. De vaarverbinding van Bovenkarspel naar het Steekbos die op de lijst van het RSW stond maar daar nu vanaf is gehaald, wij vragen ons af door wie?

De noodzakelijke vaartunnel onder de N302 in samenloop met een veilige fietstunnel werd in het verleden breed in de Raad gedragen, ook door de huidige coalitiepartijen.

Het wordt niet in het uitvoeringsplan opgenomen omdat het de gemeente geld zou kosten!

Zelfs voor een idee wat nauwelijks iets kost was geen draagvlak in de commissie.

Veel gehandicapten en ouderen hebben moeite met fietsen en durven een recreatieve route niet meer te nemen vanwege het tegenkomen van paaltjes en smalle fietspaden. Het zelfde geldt voor boosters, driewielers en duofietsen. Of een recreatieve route te berijden is, is gemakkelijk aan te geven met borden of via internet. Het is toch op zijn minst een goed idee!

Maar nee, de PvdA/GL noemde het zelfs een kinderachtig voorstel.

Deze coalitie die de bestuurlijke verantwoording heeft voor een aantal grote discutabele uitgaven in de afgelopen 2 jaar en deze uitgaven niet hebben willen afwegen ten opzichte van andere, misschien wel grotere prioriteiten.

Nu blijkt geld ineens het argument om geen plannen in te brengen.

Het is niet verstandig alle Stede Broecer ambities nu van tafel vegen, juist nu er met de 7 gemeenten samengewerkt wordt. Een totaalplan geeft meer kans op subsidie.

De coalitiediscipline houdt de gelederen gesloten en laat geen enkele ruimte aan de oppositie.

Helaas, het Natuur en Landschapsplan zullen het zonder projecten in Stede Broec moeten doen. Het is al meerdere keren gebleken dat het indienen van een motie bij deze coalitie zinloos is, zeker gezien de reacties in de commissie.

Jammer en een gemiste kans voor alle Stede Broecers.