BING onderzoek rond de muziekschool

Voorzitter,

Het heeft veel langer geduurd dan we dachten maar eindelijk kunnen we het rapport van onderzoeksbureau BING omtrent de Muziekschool behandelen. 

Dit allemaal naar aanleiding van een eerder rapport van het huidige bestuur van de muziekschool. Een rapport waarin beschreven wordt hoe het bestuurlijk gezien leek te reilen en zeilen binnen de stichting.

Voorzitter, wij vinden de bevindingen in beide rapporten ronduit schokkend. 

* Zo zijn er uitgaven gedaan die niet te herleiden zijn naar de Muziekschool. 

* Er zijn uitgaven gedaan waarbij de vraag is of deze gedaan zijn voor de muziekschool.

*  Er is vastgesteld dat de agenda en notulen zijn aangepast van een  bestuursvergadering.  

Voorzitter, de Onafhankelijke Partij vindt dit zeer ernstig. 

Het gaat hier tenslotte om een instelling waar veel geld van onze burgers naar toe gaat en waar we op vertrouwden dat de subsidie goed besteed werd.

In het rapport van SMS werden nogal wat beschuldigingen richting vorige bestuur geuit. Omdat de wet hoor en wederhoor voorschrijft is door onderzoeksbureau BING een onderzoek uitgevoerd.

Een van de onderzoeksvragen was

 ‘ In hoeverre berusten de bevindingen en conclusies van het rapport van het huidige bestuur van SMS op waarheid’.

Wat ons betreft onderschrijft het rapport van BING in grote lijnen het rapport van SMS. 

Uit het rapport van BING blijkt ook dat door dit gebeuren naast financiële schade ook door verschillende partijen imagoschade wordt geleden.

Dat had  naar onze mening voorkomen kunnen worden door tijdig ingrijpen door de gemeente. Er is immers bij herhaling om gevraagd, niet alleen door SMS maar ook door de politiek in de commissie vergadering van 14 april 2015. 

Voorzitter, de portefeuillehouder kunst en cultuur was al in 2014 op de hoogte van problemen bij SMS en werd continue op de hoogte gehouden over de zich opstapelende problemen. Hij kreeg in april 2015 al een e-mail over vreemde uitgaven door het vorig bestuur van de muziekschool maar hij verklaart echter tegenover BING dat hij pas in oktober 2015 signalen hierover had ontvangen. 

Deze signalen zouden toch voldoende reden moeten zijn om in ieder geval in gesprek te blijven met het nieuwe bestuur van SMS en de bevindingen te volgen om samen tot een oplossing komen? 

De portefeuillehouder verklaard als reden om niet in te grijpen dat de gemeente dan probleemeigenaar zou worden.  We zien nu de gevolgen van  dit beleid.

De gemeente heeft veel kosten moeten maken aan het BING rapport en er is imagoschade voor alle partijen. Ook voor de gemeente Stede Broec.

Wie anders had moeten ingrijpen dan de gemeente, die in het verleden verantwoordelijk was voor het oprichten van de muziekschool door het  financieel mogelijk te maken.

Er waren duidelijke signalen dat de integriteit in het geding was. De gemeente heeft niet willen onderzoeken  of die aantijgingen juist waren. Dat heeft het nieuwe bestuur van SMS gedaan die daar als vrijwilligers heel veel werk aan besteed hebben.

Het bestuur van SMS moet  zich niet gehoord gevoeld hebben door de gemeente, wij kunnen ons voorstellen dat ze daarom na het aanbieden aan het college hun rapport ook naar de media gestuurd hebben. De gemeente had haar kans gehad.

Voorzitter over het voorstel van het college aan de gemeenteraad het volgende:

In de punten 1 t/m 4 kunnen wij ons vinden.

Wat punt 5 betreft indienen wij samen met ODS een amendement in.

Wij vinden de bevindingen van BING ernstig en vinden het opstappen van wethouder Flierman een juiste keus.

Wij van de OP vinden dat het college de imagoschade had kunnen beperken. Wij vinden dat hele college is als collegiaal bestuur verantwoordelijk is. Wij zullen ons echter beperken tot de motie van afkeuring die wij samen met ODS indienen. 
Omdat wij vinden dat het aftreden van het hele college een jaar voor de verkiezingen niet in het belang is van Stede Broec.

Dank u wel