het Coalitieakkoord

Zoals uitgesproken tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 april 2014:

Voorzitter,
“Zorg voor elkaar” staat er boven het coalitieakkoord van CDA, GBS, PvdA/GL en de VVD. Een veelbelovende tekst. Er zou met alle partijen gesproken zijn; dat is echter niet het geval met de OP en naar mijn weten ook niet inhoudelijk met ODS. De inhoudelijke verschillen zouden te groot zijn?

Bijzonder, want als ik dit coalitieakkoord lees wijkt het niet of nauwelijks af van het huidige beleid. Een wisseling van de macht is, naar nu blijkt, om inhoudelijke redenen, niet nodig geweest. Als je een compromis moet vinden tussen 4 partijen van links naar rechts is deze uitkomst niet verwonderlijk, maar het reduceert alle verontwaardiging en retoriek van de afgelopen 4 jaar tot niets. Nu is alles ineens wel acceptabel. Ook dat is politiek.

Een gevolg van 4 partijen is wel een 4e wethouder, dat was in de andere coalitiemogelijkheid niet nodig geweest. Het is jammer dat het nu weer meer geld moet gaan kosten.

Voorzitter, wat het kunstgras betreft verwachten wij als OP minstens een goede discussie te kunnen voeren ten opzichte van andere prioriteiten bij de komende begrotingsvergadering. Dat hoort bij een gedegen financieel beleid.

De veilige fietsverbinding, Drechterlandseweg en Veilingweg missen wij in dit stuk. Deze verbinding staat na inspanningen van het vorige College nu hoog op een prioriteitenlijst van de Provincie. Ook zou de OP graag een visie zien van gevolgen voor de aansluitende wegen in Stede Broec door de nieuwe N23.

Deze 2 belangrijke punten wilden we nu toch even noemen.

Voorzitter, de OP wil nu graag vooruit kijken en niet blijven hangen in een negatieve spiraal en wil met elkaar constructief werken aan een goede samenwerking in de komende 4 jaar, om zo het beste te bereiken voor de inwoners van Stede Broec.

Voorzitter,
Wat mijzelf betreft, prijs ik mij gelukkig dat ik 8 jaar wethouder van Stede Broec mocht zijn. Ik had graag nog een periode doorgegaan tot de pensioengerechtigde leeftijd. Nu dat echter niet het geval is zal ik ook in de Raad plaats maken voor mijn opvolgers zodat die de komende 4 jaar ervaring op kunnen doen en straks weer klaar zijn voor de verdere toekomst.

Ik kan terugkijken op een periode waarin veel tot stand gebracht is dat door goede samenwerking met mijn collega’s, ambtenaren, fractieleden, inwoners van Stede Broec. Daar mogen we met elkaar trots op zijn. Goede samenwerking, overtuigende argumenten, collegialiteit en elkaar iets gunnen is de juiste basis om iets te bereiken.

Voorzitter, ik wil nog graag van deze gelegenheid gebruik maken om alle ambtenaren, collega’s fractieleden te bedanken voor de zeer prettige samenwerking de afgelopen 8 jaar.

Dank u wel.

 

Piet Zwaan