Kandidaat no. 3: Wilma de Wit – Scholten

wilma de witDe 3e kandidaat op onze kieslijst is Wilma de Wit – Scholten: een geboren Bovenkarspelse die sinds haar 4e in Grootebroek woont. Ze is getrouwd met Peter de Wit en heeft samen met hem drie zoons en inmiddels 1 geweldige kleindochter en een 2e kleinkind op komst! Wilma werkt bij de Provincie Noord-Holland in Haarlem als ‘toezichthouder andere overheden’ (dit is een onderdeel van Inter Bestuurlijk Toezicht). Zij houdt zich hierin bezig met het financieel toezicht op een aantal gemeenten in Noord-Holland en Gemeenschappelijke Regelingen. Ze vindt het heerlijk om de financiële bescheiden van de gemeente te analyseren (begrotingen, jaarrekeningen, kadernota’s etc.) maar vindt vooral het contact met de financieel medewerkers van de gemeente(n) (en haar bezoeken aldaar) de krenten in de pap. Daarnaast adviseert zij de Gedeputeerde over welke gemeente(n) onder preventief toezicht zouden moeten worden gesteld.

Wilma en de Onafhankelijke Partij
Een aantal jaren geleden is Wilma de fractie van de Onafhankelijke Partij binnengestapt omdat ze wilde weten wat er allemaal gaande was binnen de gemeente. Zijn er problemen? En hoe lossen we die dan op? Daar wil ze in meedenken. 4 Jaar terug begon ze als commissielid in de commissie Burger & Bestuur (B&B) maar zodra fractielied Henk Haentjes overleed is Wilma hem gaan waarnemen in de commissies Middelen en Grondgebiedzaken en is ze uit B&B gestapt. In deze commissies is Wilma helemaal op haar plek met haar kennis inzake de gemeentefinanciën.

Met de kennis en ervaring die zij in de afgelopen jaren in de commissies heeft opgedaan wil zij de komende periode de stap maken naar raadslid. Als raadslid wil zij toezicht houden op de wijze waarop het door de raad bepaalde beleid wordt vertaald naar de uitvoering, en wil ze bijsturen indien dit nodig is. Zeker op financieel gebied zal zij de vinger aan de pols houden. Op die manier wil Wilma actief bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeente.

Zouavenfan
Wilma is trouw fan van het 1e elftal van de Zouaven, en dat is niet alleen omdat een van haar zoons daarin speelt maar omdat ze (over het algemeen) gewoon goed voetballen! Ze kijkt ook veel voetbal op televisie, waarschijnlijk mede dankzij het mannengezin waarin zij leeft. Ze heeft nu al zin in het WK in Brazilië!

Daarnaast leest Wilma graag, en dat komt mooi uit want als commissielid had ze al veel leeswerk; als raadslid zal dat nog veel meer zijn!