Motie “Ongelijke behandeling giften”

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de leden van de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) een motie aangenomen met als titel ‘Ongelijke behandeling giften’. De leden willen hiermee hun ongenoegen uitdrukken met betrekking tot het verder vergoten van de rechtsongelijkheid tussen lokale partijen en afdelingen van landelijke partijen vanwege het verplicht invoeren van een giftenreglement voor lokale partijen. De leden van de VPPG roepen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hiermee op de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) in overeenstemming te brengen met het uitgangspunt dat elke politieke groepering gelijke kansen moet krijgen in financiering en verplichtingen. Deze motie zal worden verspreid onder de lokale politieke partijen in Nederland, de Eerste- en Tweede Kamerleden en de pers. De volledige motie kunt u hier lezen.

Nieuwe wet schept rechtsongelijkheid

De rechtsongelijkheid tussen lokale politieke partijen en afdelingen van landelijke partijen heeft er een hoofdstuk bijgekregen. Waar afdelingen van landelijke partijen gebruik maken van overheidssubsidie, moeten lokale partijen in bijna alle gemeenten zelf voor de financiering van hun activiteiten zorgen. Deze rechtsongelijkheid wordt nu vergroot met het verplicht invoeren van een giftenreglement voor lokale partijen. Lees hier verder