OP en SED

We bouwen al enige jaren aan de ambtelijke fusie tussen de SED gemeenten. Al eerder is gebleken dat alle drie gemeenten hier het voordeel van in zienVanavond gaan we besluiten of we, wel of niet doorgaan. Een historische beslissing.

Toen de gedeputeerde Heller van de provincie jaren terug de  fusies tussen gemeenten  promootte  pleitte de OP reeds  voor het SETA model ( samen en toch apart). Dat is het model wat we nu voor ogen hebben. Het bestuur niet op afstand maar wel de voordelen van een sterk ambtelijk apparaat.

Wat belangrijk is dat er ambtelijk veel draagvlak is, men ziet duidelijk de voordelen en wie kan het beter beoordelen dan de ambtelijke organisatie zelf. De BOR is positief, op de huisvesting na. Dat begrijpen we, ook wij zien de voordelen van één locatie. Maar ook wij willen geen leegstand. Dat Drechterland een nieuw gemeentehuis bouwt is hun eigen verantwoording. Het is jammer dat er daardoor in de toekomst voor meer gebouwen een andere bestemming moet worden gezocht. Wij willen echter niet dat dit de ambtelijke fusie in de weg staat.

Iedere tijd heeft zijn schaal grootte, door de vele landelijk opgelegde veranderingen moet je zorgen voor stevige basis.  Natuurlijk is er veel emotie rondom dit soort fusies, dat is van alle tijd. Hoelang heeft het niet geduurd dat het bord “Stede Broec” bij Lutjebroek steeds maar weer overschilderd werd. Met de nu voorziene werkorganisatie kunnen we de toekomst voorlopig weer aan.  Het belangrijkste streven is dat we tegen dezelfde kosten dienstverlening op peil kunnen houden. Dat inclusief de extra taken van het rijk, die we met minder geld moeten uitvoeren.

Het rapport Beerenschot zegt over onze ambtelijke fusie dat er erg summier begroot is en dat we deze efficiëntie slag meer voordeel moeten kunnen halen. Het is niet van belang wie het werk doet of waar dat gedaan wordt.  Maar wel of het goed en efficiënt gebeurt. Verder is het voor ons van belang dat het bestuur van de gemeente niet te ver staat van de burger.  Dit waarborgen wij allemaal in de SED.

Voor de toekomst willen wij nog meegeven: de plaats van de centrale huisvesting  moet centraal liggen en goed bereikbaar zijn.  Ook het personeel moet daar een stem in krijgen. Maar deze discussie krijgen we nog.

De OP kan instemmen met de ambtelijke fusie