Schoorvoetende coalitie

Tijdens de raadsvergadering van 21 april jl. diende de fractie van OP een motie in die ervoor pleitte om verdere verschraling van het openbaar vervoer in West-Friesland door de Provincie tegen te gaan. In eerste instantie reageerde heel de coalitie afkeurend met argumenten als ‘de kwaliteit van het openbaar vervoer is al afgedekt in de voorwaarden die opgesteld zijn in het programma van eisen!’ etc. De Onafhankelijke Partij zou zich niet goed ingelezen hebben en met een nodeloze motie komen.

Natuurlijk dienen we niet zomaar een motie in. In de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik, Koggenland en Enkhuizen zijn moties van gelijke strekking unaniem aangenomen. Ook Stede Broec dient zijn stem te laten horen! De reactie van portefeuillehouder Schuitemaker was opmerkelijk. Hij meldde de gemeenteraad dat hij, om solidair te zijn met de regio, de moties van de andere gemeenten mede ondertekend heeft namens Stede Broec omdat inderdaad, zoals de OP voorstaat, niet alle zaken voldoende afgedekt.

Om de wethouder niet te laten vallen en zijn handelen te legitimeren kon de coalitie vervolgens niet anders dan voorstemmen. De motie werd unaniem aangenomen.

Wat zegt dit over de huidige coalitiepartijen? Dat de brede negatieve houding jegens de oppositie behoorlijk kortzichtig is. Als de coalitie ruimte zou maken voor de visies van de oppositie en deze op constructieve in plaats van destructieve manier zou benaderen, misschien komt het dan nog eens tot een constructief inhoudelijk debat. Dàt is politiek bedrijven anno 2016. Elkander serieus nemen en met respect tot de kern komen. Als men de oppositie al niet eens meer serieus durft te nemen, neemt men de gewone burger dan nog wel serieus? Of moeten we het besturen maar vooral aan de belangrijke heren overlaten zoals dat 10 jaar terug nog ging?