OP reageert: Snel baggeren

CDA valt Zwaan aan over baggeren high resHet idee om sneller te baggeren is niet nieuw, maar het amandement van het CDA doet dit anders toeschijnen. Ik had in de commissie Grondgebiedzaken al verteld dat de financiën en het hoogheemraadschap bepalend zijn voor het baggertempo, zoals de capaciteit van het baggerdepot.

Toch vond het CDA het nodig een amendement in te dienen en hiermee de aandacht te trekken. Dit is hen goed gelukt en daar kun je niets van zeggen, dat is politiek. Waar het mij om gaat is de beeldvorming. In dit krantenartikel lijkt het of er door toedoen van het CDA sneller gebaggerd gaat worden. Dit is niet het geval.

De discussie met Slagter ging erom dat er volgens hem sloten niet op diepte  zouden zijn. Volgens de oude dieptemaat (legermaat) zijn ze echter op diepte. Dat is feitelijk te ondiep om goed te kunnen varen.  Daarom heb ik juist mijn best gedaan om de minimale dieptemaat blijvend te veranderen van 50 naar 80 cm.

Er is een belangrijk besluit genomen betreffende het baggeren, waar ik jarenlang, samen met het Hoogheemraadschap aan gewerkt heb, waar de raad unaniem mee heeft ingestemd. Toch was er in het krantenartikel alléén aandacht voor het amendement.

In het besluit draait het voornamelijk om de volgende punten.

Alle problemen met het water worden opgelost:

  • we krijgen dieper vaarwater
  • wat goed is voor de visstand
  •  het asbest wordt verwijderd
  • Bewoners kunnen nu meebaggeren.
  • Overdracht stedelijk water aan HHNK
  • Grote kostenbesparing voor burger en gemeente

Stede Broec is de eerste gemeente die dit zo aanpakt. Drechterland neemt dit beleid al over en er zullen meer gemeenten volgen. Ik ben er trots op dat ik dit de afgelopen 4 jaar voor onze inwoners heb kunnen regelen.

Piet Zwaan